0702 999 365
      0934 198 295

Hình thức giao hàng

Giao hàng tận nơi bởi nhân viên kks.vn hoặc các đơn vị vận chuyển uy tín (Tô Châu, Việt Đức)

Thời gian giao hàng

           + Từ 1 đến 2 ngày cho khu vực TP Rạch Giá, H Châu Thành, H Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang.

           + Từ 1 đến 5 ngày cho cá khu vực khác trong cả nước.

Phí vận chuyển

           + Miễn phí vận chuyển cho khu vực TP Rạch Giá, H Châu Thành, H Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang.

           + Phí vận chuyển cho các khu vực khác trong cả nước:

Kích thước hàng hoá Mức phí
Từ 1 – 10 vw 10,000 VND
Từ 10 – 20 vw 50,000 VND
Từ 20 – 20 vw 50,000 VND
Từ 20 – 50 vw 150,000 VND
Từ 50 – 75 vw 300,000 VND
Trên 75 vw 500,000 VND
Cách tính kích thước hàng hóa: Kích thước (vw) = (dài x rộng x cao)/ 6000